Równowaga Życia

28 sierpnia 2018

część XIX: Możemy zmienić nasze ŻYCIE!

Zmiany w naszym życiu Możemy wpłynąć na zmiany w naszym życiu na różnych poziomach: ciała, energii, umysłu i duszy. Z ciałem związane są różne rodzaje ćwiczeń […]
28 sierpnia 2018

część XX: Telefon do Boga

Czy stan trwałego szczęścia jest możliwy Na każdym poziomie idealne zdrowie jest czymś innym. Na poziomie duszy jest to osiągnięcie stanu trwałego szczęścia, kiedy jesteśmy na […]