Źródło to jest "coś", do czego podłączona jest Dusza i skąd do nas przychodzi. Dusza powstaje w Rodzinach Dusz.

Źródło jest skupiskiem miliardów, miliardów Dusz. W każdym Źródle, a jest ich bardzo wiele, istnieje coś takiego, jak duchowa mapa naszego wszechświata, na której, jak gwiazdy na niebie, błyszczą inne Źródła energii. Te Źródła są podłączone do Boga, On się poprzez nie przejawia. Każde Źródło ma określoną jakość energii Boga, inną wibrację.

Większość Dusz powstaje w Źródłach nisko wibracyjnych i w czasie swojego rozwoju ewolucyjnego, przechodzi od Źródła do Źródła, zmienia nisko wibracyjne na wyżej wibracyjne. Ten proces jest oparty na naszym rozwoju razem z Duszą.

To my, współpracując z Nią, pozwalamy Jej ewolucyjnie się rozwijać. To dzięki nam i naszym relacjom, Ona jest w stanie podłączyć siebie, a tym samym nas, do nowego Źródła, zmieniając tym samym jakość naszego życia, postrzeganie wszechświata, siebie, ludzi obok nas, Boga, sytuacji, które nas w życiu dotykają, zrozumienie świata, w którym żyjemy.

Celem każdej Duszy jest przechodzenie do wyżej wibrującego Źródła w każdym żywocie. Ta droga jest rozciągnięta na setki milionów lat i jest oparta na naszej wewnętrznej współpracy, na porozumieniu się i wspólnym podążaniu właściwą drogą, którą wybieramy wspólnie, razem z Duszą.

Powodem podróży każdej Duszy jest połączenie wszystkich Dusz na końcu istnienia wszechświata. Wtedy każda z nich łączy się ze swoim Źródłem, a wszystkie Źródła łączą się razem. Przekazują wtedy całą informację, zebraną w ciągu miliardów lat istnienia wszechświata. Ta informacja jest łączona, sumuje się i na jej podstawie tworzony jest obraz przyszłego wszechświata.

Każda Dusza jest współtwórcą początku nowego wszechświata.