Po co mi wyjątkowość, żeby być samotnym?

 

Samotność jest potrzebna, bo w samotności poznajemy Boga. Ona jest czasami konieczna.