Mam wyrzec się przyjemności i żyć tylko dla duszy?

 

Dusza oferuje nam trwałe szczęście, chociaż droga do niego może być trudna. Warto się wysilić i przejść tę drogę.