Czy inteligencja ma coś wspólnego z duszą? Mówisz, że ludźmi bez duszy łatwiej manipulować. Wydaje się, że ludźmi inteligentnymi nie jest łatwo manipulować.

Inteligencja jest formą rozumienia świata, a inteligencja duchowa jest jego odczuwaniem. Zawsze jest ktoś bardziej inteligentny, kto może manipulować, bo przekonują nas wtedy zewnętrzne argumenty. Kiedy kierujemy się inteligencją duchową, przemawiają do nas tylko argumenty wewnętrzne.